Tấm cắt quy cách

Tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
Chiều cao thân 100 – 900mm
Chiều rộng cánh 50 – 400mm
Chiều dài 6000 – 18000mm

Nội dung

Số liệu tham khảo

Ghi chú

3mm – 16mm x 1250 x 2500mm

200 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 1500mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 9000/12000mm

350 – 400 tấn/máy/8h

X 02 máy

Chiều rộng gia công

1,250 mm -2,000 mm

Chiều dài gia công

1,000 mm – 1,2500mm

Tối đa: 12500mm

Độ dày gia công

3mm – 16mm

Diện tích kho cắt

2,500m 2

Dung lượng kho chứa hàng

3,000 tấn -5,000 tấn

Cơ giới hỗ trợ bóc xếp

Cẩu, Xe nâng